Over ΚΑΔΜΟΣ

Herendispuut KADMOS werd op 5 oktober 1993 erkend door het VIIe bestuur van internationale studentenvereniging AEGEE-Enschede. De initiatiefnemers waren Eric van der Schans en Sven Hol. Samen met Tobias en Floriaan Tasche, Art Ploeger en Sjoerd van de Geijn zijn zij de oprichters van het Dispuut.

Herendispuut KADMOS heeft 67 leden.

Praesidium

Het huidige, 25e KADMOS-bestuur wordt gevormd door:

Senaatsjaar 2017 – 2018
Praeses Bernd Lok
Ab Actis Jasper Peetsma
Quaestor Wietse Hasper