David Nijhof

David Nijhof is in principe een rustige man. Als hij in SB functie is, kan hij rustig in zijn giletje waken over de hossende menigte. Echter, wanneer deze man het Asterion uniform verwisselt voor hét giletje ontstaat er een feestbeest!

Bij zijn studie BK leert hij hoe hij de echte AEGEE’er wordt. Met vakken als European Integration leert hij de kneepjes van het vak. Deze kennis heeft hij al vaak kunnen toepassen: in de AEGEE-IK van 2005 was hij Secretaris. Én nu heeft bij de nobele taak om het geld van Asterion te beheren. Ja, dit is de LUL die elke maand je bankrekening plundert.

De beste kwaliteit van David is zijn manier van goede gesprekken voeren. Meerdere mensen op deze aardkloot kunnen goede gesprekken voeren, maar David kan het op momenten die altijd ongelegen zijn! (Tot) Midden in de nacht, meer ochtend eigenlijk, gaan de gesprekken door, totdat je weer helemaal gelukkig bent!

Naast het bovenstaande is er één ding te zeggen over David wat hem omschrijft. Dit woord is de kern van hem, zonder dit kan er geen David zijn, met dit is de wereld in evenwicht, zonder dit klopt het niet: sneeuw!
Als hij kon zou hij 52 weken per jaar in de sneeuw zijn. In werkelijkheid is het niet veel minder. Door elke minuut te checken hoeveel sneeuw er op dat moment ligt, kan hij totaal voorbereid naar de sneeuw toe gaan.