Evert Westerbeek

Evert, de enige Kadmoot, die ook na zijn studie in Enschede is blijven wonen. Zijn vele bezigheden naast zijn studie hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat hij zijn studie nooit afgerond heeft. Wielrennen, diverse commissies bij AEGEE, het congres Ancient Civilisations, zijn lidmaatschap van D66 en natuurlijk de broodnodige gezelligheid hebben voor behoorlijk wat afleiding, maar des te meer levenswijsheid gezorgd.
Zijn zuidelijke inslag was op menig feestje voelbaar. Ondanks verwoede pogingen om Rowwen Heze in twente te laten doorbreken, is het er nooit van gekomen dat heel Twente Limburg lult.
Van 1994 tot 1996 was Evert Ab Actis van KADMOS en het jaar daarop promoveerde hij tot Praeses.