De benoeming van Bestuur of Senaat

Of het Praesidium de benoeming tot Bestuur of Senaat krijgt is niet simpel, dit is afhankelijk van een aantal factoren.

In de oneven jaren wordt het Praesidium benoemd tot Senaat en in de even jaren alleen als Saturnus op één lijn ligt met Jupiter.
Ook is er een uitzondering in de oneven jaren in verband met het Eurovisiesongfestival. Wanneer Nederland in de finale staat zal het Praesidium benoemd worden tot Bestuur.

Daarnaast heeft het Kerstdiner ook invloed op de benoeming. Zodra het brandalarm in totaal een oneven keer afgaat wordt de benoeming omgewisseld, het Bestuur wordt de Senaat en de Senaat wordt het Bestuur.
Deze wisseling kan alleen teniet gedaan worden als een zittend bestuurs-/senaatslid het lukt de open haard te blussen met zijn urine. Zoals de term ‘zittend’ al aangeeft, moet dit zittend voldaan worden.