Miente Bakker

Zoals verwacht mag worden van een Held uit de “Gouden Generatie 1997” was ook Miente Bram Bakker ooit Praeses van Herendispuut KADMOS. In zijn bestuursjaar introduceerde de heer Bakker het Uni-Dualisme, de Twee-eenheid, de Entiteit met
Dubbele Identiteit, de Apotheose van Aphrodite, inderdaad: het concept Blom-Bakker.

Middels deze rol werd in een krakende kajuit de volgende mededelingen ten toon gespreid: ‘Sloten is gesloten en is morgen weer open’ en ‘waarom bejeuvelt en bedroezelt U zichzelf zo?’ Deze huiveringwekkende humor deed pardoes een nieuwe wind blazen door de wandelgangen van herendispuut KADMOS!

Vele verhalen doen de ronde over dit merkwaardig fenomeen en na zovele jaren is het zo moeilijk te achterhalen waar Den Waerachtige Dreuvel zich bevindt. Edoch, een consequentie staat als een paal boven water, wel te weten het Geheime Genootschap ‘Passantino’. Maar helaas, naast het ziekelijk overmatig gebruik van Pijp, Hoed en Rood-Gouden Das is ook deze creatie van Bakker in nevelen gehuld.

Mysterieus is hij in vele opzichten, zowaar! Want welk jongmens bezit vijf pakken en dan niet van het pauperige soort? Welke andere Held heeft bij het afgaan van zijn mobile slechts 25% kans in één poging de juiste te toucheren? Welk persoon ziet men schreeuwend door de Waalse sneeuw hollen met de pijnlijke aankondiging dat er zonet enkele coherente druppels whisky geabsorbeerd zijn door zijn pantalon en niet door zijn lever?

Hoe mysterieus deze man ook mag zijn, zijn fantasie is onuitputtelijk, zijn levenswil ongeevenaard en zijn energie strekt zich voorbij de grenzen van zijn eigen lichaam.

Hoewel allang niet meer present onder Generatie Genoten te Enschede, maar woonachtig in Utrecht, is Bakker een altijd graag geziene gast. Toch zal het nooit meer hetzelfde zijn, want vroeger was alles beter: ‘Het SB moet toonaangevend zuipen!’ En waar doen we dat mee? Een Bierrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtje! En een Sigaarrrrrrrrrrrrrrtje!