Over ΚΑΔΜΟΣ

Herendispuut ΚΑΔΜΟΣ werd op 5 oktober 1993 erkend door het VIIe bestuur van internationale studentenvereniging AEGEE-Enschede. De initiatiefnemers waren Eric van der Schans en Sven Hol. Samen met Tobias en Floriaan Tasche, Art Ploeger en Sjoerd van de Geijn zijn zij de oprichters van het Dispuut.

Herendispuut ΚΑΔΜΟΣ heeft 69 leden.

Praesidium

De huidige, 20e ΚΑΔΜΟΣ-senaat wordt gevormd door:

Senaatsjaar 2018 – 2019
Praeses Jasper Peetsma
Ab Actis Hidde Zijlstra
Quaestor Rik Smale