Over ΚΑΔΜΟΣ

Herendispuut ΚΑΔΜΟΣ werd op 5 oktober 1993 erkend door het VIIe bestuur van internationale studentenvereniging AEGEE-Enschede. De initiatiefnemers waren Eric van der Schans en Sven Hol. Samen met Tobias en Floriaan Tasche, Art Ploeger en Sjoerd van de Geijn zijn zij de oprichters van het Dispuut.

Herendispuut ΚΑΔΜΟΣ heeft 73 leden.

Praesidium

De huidige, 21e ΚΑΔΜΟΣ-senaat wordt gevormd door:

Senaatsjaar 2019 – 2020
Praeses Hidde Zijlstra
Ab Actis Rik Smale
Quaestor Jochem Postmes