Over ΚΑΔΜΟΣ

Herendispuut ΚΑΔΜΟΣ werd op 5 oktober 1993 erkend door het VIIe bestuur van internationale studentenvereniging AEGEE-Enschede. De initiatiefnemers waren Eric van der Schans en Sven Hol. Samen met Tobias en Floriaan Tasche, Art Ploeger en Sjoerd van de Geijn zijn zij de oprichters van het Dispuut.

Herendispuut ΚΑΔΜΟΣ heeft 76 leden.

Praesidium

De huidige, 23e ΚΑΔΜΟΣ-senaat wordt gevormd door:

Senaatsjaar 2021 – 2022
Praeses Sander Peters
Ab Actis Erik-Jan Damhof
Quaestor Ernst-Jan Peters